# Header

$show=/p/news.html$type=grid$c=4$a=0$m=0$tbg=rainbow$sn=0$rm=0

$hide=/p/news.html

THỜI SỰ$show=/p/buddhism.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#782121

QUAN ĐIỂM - GÓC NHÌN$show=/p/buddhism.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#782121$va=0

TU HỌC - PHẬT PHÁP$show=/p/buddhism.html$c=3$type=left$m=0$cl=#782121$va=0

NGHỆ THUẬT PHẬT GIÁO$show=/p/buddhism.html$c=3$type=right$m=0$cl=#782121$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/buddhism.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#782121$page=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$va=0$cl=#008000

TÂM TÌNH LAM$show=/p/gdpt.html$c=3$type=blogging$au=0$cm=0$date=1$cl=#008000$va=0

HOẠT ĐỘNG THANH NIÊN$show=/p/gdpt.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#008000$va=0

NHỮNG DÒNG LAM SỬ$show=/p/gdpt.html$c=3$type=left$m=0$cl=#008000$va=0

VĂN NGHỆ GĐPT$show=/p/gdpt.html$c=3$type=right$m=0$cl=#008000$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/gdpt.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#008000$page=1

TỪ THIỆN XÃ HỘI$show=/p/hdxh.html$c=4$type=complex$M=0$cl=#00A99D$va=0

HOẠT ĐỘNG NGUOIAOLAM.NET$show=/p/hdxh.html$c=3$type=three$h=320$m=0$sn=0$rm=0$cl=#00A99D$va=0

CỘNG ĐỒNG$show=/p/hdxh.html$c=6$type=carousel$m=0$cl=#00A99D$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/hdxh.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#00A99D$page=1

VĂN HÓA$show=/p/life.html$c=4$type=sticky$au=0$date=1$cm=0$cl=#ff6600$va=0

CHỦ ĐỀ KHÁC$show=/p/life.html$c=3$h=320$type=three$m=0$sn=0$rm=0$cl=#ff6600$va=0

DU LỊCH TÂM LINH$show=/p/life.html$c=3$type=left$m=0$cl=#ff6600$va=0

SỨC KHỎE - ĂN CHAY$show=/p/life.html$c=3$type=right$m=0$cl=#ff6600$va=0

BÀI CŨ HƠN_$show=/p/life.html$c=21$type=blogging$m=0$cl=#ff6600$page=1

$show=/p/tu-sach.html$type=three$h=320$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://ebook.nguoiaolam.net/

$show=/p/tvn.html$type=three$c=30$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

$show=/p/tin-tuc-gdpt.html

$show=/p/tin-tuc-phat-giao.html

PHẬT GIÁO$show=/p/news.html$type=complex$c=4$va=0$a=0$m=0$i=1

TIN TỨC GĐPT$show=/p/news.html$type=three$c=3$va=0$h=300$m=0$sn=0$rm=0$i=1

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ$show=/p/news.html$type=blogging$c=3$va=0$m=0$i=1

$show=/p/news.html$type=three$c=9$va=0$spc=0$rm=0$a=0$m=0$i=1$sn=0$ho=https://tv.nguoiaolam.net/

HOẠT ĐỘNG - TỪ THIỆN$show=/p/news.html$type=left$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

ĐỜI SỐNG TÂM LINH$show=/p/news.html$type=right$c=3$va=0$a=0$m=0$i=1

MỚI CẬP NHẬT$show=/p/news.html$type=blogging$c=7$va=0$pages=1$i=1$m=0

Một số vấn đề Đại Cương Giáo Dục GĐPT - Nguyên Nghĩa Trần Văn Lễ

Giáo dục GĐPT là sự kết hợp tinh hoa của Giáo lý và các pháp môn tu học Phật giáo với những ưu điểm của phương pháp giáo dục và khoa sư phạm...

Giáo dục GĐPT là sự kết hợp tinh hoa của Giáo lý và các pháp môn tu học Phật giáo với những ưu điểm của phương pháp giáo dục và khoa sư phạm thế gian. Từ đó rút ra những nguyên lý, nguyên tắc xây dựng một nền giáo dục rất đặc trưng, vững chãi.

Giáo Dục GĐPT - Đại cương giáo dục GĐPT - Người Áo Lam

Đại Cương Giáo Dục Gia Đình Phật Tử

Giáo dục GĐPT là sự kết hợp tinh hoa của Giáo lý và các pháp môn tu học Phật giáo với những ưu điểm của phương pháp giáo dục và khoa sư phạm thế gian. Từ đó rút ra những nguyên lý, nguyên tắc xây dựng một nền giáo dục rất đặc trưng, vững chãi.

Trước hết, trong ý nghĩa Giáo lý Duyên khởi ta rút ra một nguyên lý giáo dục: “Nguyên Lý Duyên Khởi”. Giáo dục theo nguyên lý duyên khởi là giáo dục bằng cách tạo nhơn duyên để cải thiện tự tính con người trong hoàn cảnh xã hội theo chiều hướng tốt đẹp thăng hoa. Trên nguyên lý duyên khởi, GĐPT thiết lập nền tảng giáo dục với mục đích, đường hướng, hình thức tổ chức, nội dung tu học, huấn luyện, phương pháp truyền đạt học tập, nhằm tạo một môi trường thiện lành, giúp tuổi trẻ phát triển Trí và Đức theo tinh thần Phật giáo như sau:

1. Định hướng giáo dục:

GĐPT lấy Giới Định Huệ làm Định Hướng giáo dục, trên nền tảng Bát Chánh Đạo. Đó là những chuẩn mực làm ngọn đuốc soi sáng thân tâm để giúp tuổi trẻ có đời sống thiện hạnh xây dựng trên các điều chơn chánh: Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh ngữ (Giới), Chánh định, Chánh niệm (Đinh). Chánh kiến, Chánh tư duy (Huệ).

2. Nội dung chương trình các bộ môn tu học:

Để đảm bảo đường lối giáo dục theo định hướng, đáp ứng mục đích yêu cầu đào luyện Phật tử chơn chánh, con người xã hội hữu ích, GĐPT dựa vào tinh thần nhập thế của Ngũ Minh Pháp để thành lâp chương trình các bộ môn tu học huấn luyện. Nội dung chương trình các bộ môn cần mở rộng, sửa đổi để việc đào luyện của GĐPT đi sát định hướng và phù hợp với thực tại xã hội, chú trọng phần ứng dụng vào đời sống thật, cải thiện cá nhân, cải tạo cuộc sống. Xã hội càng phát triễn nhu cầu về chuyên môn càng cao, nên tăng cường mở rộng môn học kiến thưc tổng quát và khả năng chuyên môn cho huynh trưởng, các môn Hoạt động Thanh niên, Văn nghệ và Xã hội cho đoàn sinh. Sinh hoạt học tập các môn nầy giúp thanh, thiếu nhi phát triển về tinh thần tích cực và trách nhiệm, yêu quê hương dân tộc, giữ gìn truyền thống văn hóa, thương yêu giup đỡ giữa người và người. Các hoạt động nầy tạo không khí sinh động hấp dẫn trong sinh hoạt GĐPT, vừa là phương tiện chuyển tải đạo lý nhà Phật rất hiệu quả cho Phật tử trên đường tu học .

3. Phương pháp giáo dục:

Đặt toàn bộ phương pháp giáo dục vào nguyên lý duyên khởi và nguyên lý huân tập trên tinh thần các điều chơn chánh của Bát Chanh Đạo. Vận dụng các nguyên tắc của các pháp môn tu học, phương pháp luận rút từ Giáo lý đạo Phật, các phương pháp giáo dục tiên tiến thế gian thich hợp tạo thành phương pháp rất đặc trưng của GĐPT. Phương pháp giáo dục GĐPT không những chỉ có tác dụng về truyền đạt cho người học huởng thụ “học thức” mà là cách thu hoạch, nhận thức và ứng dụng kiến thức theo nhũng điều chơn chánh của Bát Chánh Đạo.

4. Tổ chức các sinh hoạt, giảng dạy và hướng dẫn tu học cần sửa đổi:

Tổ chức về mặt hình thức cũng như phương diện tinh thần thế nào để tạo một khung cảnh môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ sống an lạc để tự đào luyện phát triển chơn tánh, chứ không phải bị “ nhồi sọ”. Về dạy và học triệt để áp dụng nguyên tắc “tự động, tự chủ”, người học chủ động,người dạy chủ đạo hướng dẫn. Việc duy trì nề nếp học tập,kỷ cương sinh hoạt áp dụng phép “lục hòa” thay cho sự ganh đua và cưởng chế. Dưới ánh sáng của các pháp môn Phật giáo trở thành phương tiện, hành trang cho anh chị em đoàn viên dẫn dắt nhau trên con đường tiến đến Chơn Thiện theo mục đích yêu cầu giáo dục GĐPT.

Tập tài liệu Giáo Dục GĐPT này,người biên soạn chỉ trình bày khái quát hoạt động giáo dục GĐPT, minh xác những giá trị của nền tảng giáo dục truyền thống để phát huy, đề nghị sửa đổi mở rộng phần nào phương thức sinh hoạt cho phù hợp với yêu cầu “đổi mới” dể duy trì và phát triển tổ chức. Mong rằng đây là cơ sở ban đầu cho việc nghiên cứu và tiến hành việc cải tiến phương thức sinh hoạt GĐPT. Từ đó chúng ta nhận định, nghiên cứu rộng rãi hơn, tìm thêm những giải pháp hay nhất để thực hiện phần thực hành với những phương án, bài bản cụ thể áp dụng vào thực tiển sinh hoạt giáo dục ,đào luyện trong GĐPT.

Nguyên Nghĩa Trần Văn Lễ
Theo GĐPT Kiên Giang

BÌNH LUẬN

Name

ăn chay,441,báo chí,1,BBT,2,biên khảo,12,cảm tác,120,câu chuyện đầu ngày,1,câu chuyện lửa tàn,1,chia sẻ,45,chủ đề khác,24,chuyện ăn chay,50,cộng đồng,14,cổng trại,6,đi và viết,10,Diệu Hoàng,11,đố vui phật pháp,4,đời sống,601,du khảo,1,du lịch,56,Đức Phật A Di Đà,12,Đức Quảng,1,GĐPT,114,GĐPT QĐSG,5,GĐPT Quốc Nội,5,GĐPT Thế Giới,1,ghi chép,25,Giác Đạo,1,giáo dục gđpt,10,góc nhìn,13,gút (nút) dây,6,hành chánh gđpt,1,HĐXH,70,hoạt động,18,hoạt động thanh niên,23,huấn luyện gđpt,2,khoa học,9,kiến trúc,6,kinh chú,4,kinh điển,5,kỹ mỹ thuật,11,lam sử,6,lễ hội,3,mật thư,1,Minh Thi,1,món bánh,13,món chay,335,món chè,9,món chính,1,món mứt,2,mỹ thuật,69,nếp sống,150,nghệ thuật,261,nghi thức,8,nghiên cứu,42,Ngọc Hằng,7,người ăn chay,7,Nguyên Hiệp,1,nhân vật,4,nhiếp ảnh,2,pháp âm,82,pháp phục,6,pháp thoại,43,phật đản - an cư,7,phật giáo,972,phật giáo thế giới,40,phật pháp,360,phật pháp & tuổi trẻ,1,phật pháp vấn đáp,39,phim nhạc,29,phóng sự,106,phóng sự ảnh,53,quán chay,12,sách nói,5,sự kiện,85,sức khỏe,38,tâm tình lam,65,thắng cảnh,18,thánh tích,2,Thích Chơn Thiện,5,Thích Giác Nhiên,1,Thích Minh Châu,34,Thích Minh Thế,2,Thích Nhất Hạnh,1,Thích Nhật Từ,1,Thích Tâm Mẫn,25,Thích Thái Hòa,1,Thích Trí Tịnh,3,thơ văn,153,thời sự,350,thủ công trại,7,thực tập hạnh phúc,21,thức uống,3,tiêu điểm,161,tìm hiểu,128,tin tức,190,tin tức gđpt,8,tổ chức gđpt,7,trại - lửa trại,3,Triệu Minh Thi,2,truyện,14,truyện cổ phật giáo,22,truyền tin,5,tu học gđpt,4,tủ sách pdf,108,từ thiện,38,tự viện,31,văn hóa,83,văn nghệ gđpt,19,videos,1,vu lan - báo hiếu,25,xuân - thành đạo,71,
ltr
item
Người Áo Lam: Một số vấn đề Đại Cương Giáo Dục GĐPT - Nguyên Nghĩa Trần Văn Lễ
Một số vấn đề Đại Cương Giáo Dục GĐPT - Nguyên Nghĩa Trần Văn Lễ
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKMHB2XpWkil6Q4Gw8Yhub9wJKlbS4S5BFqYEEO5F0dOVi1zR2_FOWe7NMEkqTjVvQnLGJSWnd4S5VaUNf254cyQQs2r3FppdSxcgt6taUr00W0NOCBxnkBO8m_Bpgruvm0ZKyEX8lOqI/?imgmax=800
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaKMHB2XpWkil6Q4Gw8Yhub9wJKlbS4S5BFqYEEO5F0dOVi1zR2_FOWe7NMEkqTjVvQnLGJSWnd4S5VaUNf254cyQQs2r3FppdSxcgt6taUr00W0NOCBxnkBO8m_Bpgruvm0ZKyEX8lOqI/s72-c/?imgmax=800
Người Áo Lam
https://old.nguoiaolam.net/2015/07/mot-so-van-e-ai-cuong-giao-duc-gpt.html
https://old.nguoiaolam.net/
https://old.nguoiaolam.net/
https://old.nguoiaolam.net/2015/07/mot-so-van-e-ai-cuong-giao-duc-gpt.html
true
8680068194570582821
UTF-8
Tải Hết Không tìm thấy bài đăng nào XEM HẾT Đọc thêm Trả lời Hủy Xóa Bởi TRANG NHÀ TRANG BÀI VIẾT Xem Hết BẠN CÓ THỂ ĐỌC THÊM CHUYÊN MỤC CÁC BÀI CŨ TÌM KIẾM TẤT CẢ BÀI VIẾT Không tìm thấy bài viết nào phù hợp với yêu cầu của bạn Trở về TRANG NHÀ Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec tức thời 1 phút trước $$1$$ minutes ago 1 giờ trước $$1$$ hours ago Hôm qua $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago hơn 5 tuần trước Người theo dõi Theo dõi NỘI DUNG CHÍNH ĐÃ BỊ ẨN BƯỚC 1: Chia sẻ bài viết. BƯỚC 2: Nhấn vào đường dẫn bạn vừa chia sẻ để mở khóa Sao Chép Mã Chọn Mã Tất cả mã bạn chọn đã được sao chép Không thể sao chép mã / văn bản, vui lòng nhấn [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) để thử lại